CAYMA HAKKININ KULLANIMINA, İSTİSNALARINA VE ÜCRET İADESİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

Alıcı, aşağıda belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı müstesna durumlar haricinde, on dört (14) gün içinde herhangi bir neden belirtmeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. On dört (14) günlük cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin ise Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulduğu gün; ürün teslimine ilişkin ise;

a. Siparişe konu ürünlerin Alıcı veya Alıcı tarafından belirtilen üçüncü kişi tarafından teslim alındığı gün, veya

b. Alıcı’nın, teslimat için belirttiği adreste kendisinin ya da belirlediği üçüncü bir kişinin ürünleri teslim almaması, alamaması veya alacaklı temerrüdüne düşmesi durumunda, sipariş edilen ürünlerin söz konusu adrese ulaştırıldığı gün başlar.

Yukarıda belirtilen cayma hakkı kullanım süresinin başlangıcının belirlenmesinde;

a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, son ürünün teslim edilme veya adrese ulaştırılma tarihi,

b. Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, son parçanın teslim edilme veya adrese ulaştırılma tarihi,

c. Belirli bir süre boyunca ürünlerin düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ilk malın teslim edilme veya adrese ulaştırılma tarihi ayrıca esas alınır.

Alıcı ürünlerin teslimat adresine ulaştırılmasına kadar geçen sürede de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, hak düşürücü süre olan on dört (14) gün içerisinde www.bilwood.com’da yer alan İade Taleplerim bölümünden talep oluşturmalı veya aşağıda yer alan Cayma Hakkı Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra Satıcı’nın MENDERES MENDERES MH. CAHİT ZARİFOĞLU CAD. NO:57/A 46100 DULKADİROĞLU/ KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE adresine başvurusunu göndermelidir. Süresi içerisinde cayma hakkı için iade talebi oluşturan Alıcı, iade talebi oluşturduğu takibi takip eden en geç on (10) gün içerisinde iade etmek istediği ürünleri Satıcı’nın MENDERES MENDERES MH. CAHİT ZARİFOĞLU CAD. NO:57/A 46100 DULKADİROĞLU/ KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE adresine göndermek zorundadır, aksi halde cayma hakkını kullanmamış sayılır.

Alıcı, yukarıdaki hükümlere uygun şekilde iade ettiği ürünleri ve ilgili faturayı Herhangi bir Kargo Servisi vasıtasıyla, kendisine teslim edilirken kullanılan taşıma hizmetini/tipini seçerek karşı ödemeli şekilde göndermelidir. Alıcı, ürün iadesi için taşıyıcı olarak başka bir kurye/kargo firmasını tercih ederse veya kendisine gönderilirken kullanılan taşıma hizmetinin ötesinde, daha masraflı bir taşıma hizmetini kullanırsa taşıma masrafına kendisinin katlanması gerektiğinin, bu durumlarda karşı ödemeli gönderilmesi durumunda ise Satıcı’nın taşıma masrafını ödemeyeceğinin ve ürünleri kabul yükümlülüğünün olmayacağının farkında olmalıdır.

İade edilen ürünle beraber ilgili faturanın Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda ürünlerin iadesi kabul olunmaz.

Site üzerinde satışı yapılmakta olan ürünler ahşap malzemeden yapılmakta olup, taşıma sırasında hassas bir dikkat ve had safhada özenli, koruyucu bir paketlemeye ihtiyaç duymaktadır. Alıcı, ürünlerin bu özelliğinin farkında olarak, kendisine sağlam ulaştırılmış olan ürünleri, en az kendisine teslim edildiği sıradaki kadar korunaklı paketleyerek iade etmelidir. Ürünlerin iade taşıması sırasında zarar görmesi durumunda ürünler iade alınmaz.

Ürün veya hizmetlerin aşağıdaki mahiyette olması durumunda Alıcı cayma hakkını kullanamaz ve ücret iadesi talep edemez:

a. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan veya Alıcı’nın istek veya kişisel tercihleri doğrultusunda üzerlerinde eski hale getirmeyi zorlaştıran, pahalılaştıran veya mümkünsüz kılan değişikliklerin, işlemelerin yapıldığı ürünler,

b. Alıcı’ya sağlam ve ayıpsız teslim edilmiş olmasına rağmen hasar görmüş veya değeri azalmış ürünler,

c. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

ç. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler,

e. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

f. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,

g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

ğ. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

h. Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler,

ı. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

Satıcı’ya iade edilmek maksadıyla Satıcı’nın adresine gönderilen ürünlerin, cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olduğu veya cayma hakkının süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde kullanılmadığı anlaşılırsa, Satıcı’nın söz konusu ürünü adresine veya deposuna kabul etmek, muhafaza altına almak, bir başka yere tevdi etmek veya Alıcı’ya tekrar göndermek gibi bir yükümlülüğü olmayacaktır. Bahsi geçen şekildeki ürünlerin sorumluluğu tamamen Alıcı’ya ait olacaktır.

Usulüne uygun şekilde iade edilen üründe herhangi bir hasar veya değer azalması olmadığı anlaşıldıktan sonra ve en geç cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içerisinde Satıcı, Alıcı’ya ücret iadesini yapar.

İster cayma hakkının kullanılmasından ister ifa imkansızlığından veya bir başka sebepten ötürü olsun, Alıcı’ya yapılan her türlü ücret iadesi, satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısı kullanılarak yapılacaktır. Bununla beraber, Alıcı’nın ürünü Kapıda Nakit Ödeme yöntemi ile almış olması durumunda ücret iadesi, banka havale veya eft yoluyla yapılabilir. Ücret iadesinin banka havale/eft yoluyla yapılması gerektiği durumlarda Alıcı’dan ücret iadesi için Satıcı’yla bir banka hesabı bilgisi paylaşması istenecektir. Alıcı, bu istemi takip eden üç   (3) iş günü içerisinde ücret iadesinin yapılmasını istediği banka hesap bilgilerini paylaşmak zorundadır. Ücret iadesinin yapılacağı banka hesabının ilgili ürün faturasındaki muhatap gerçek veya tüzel kişinin adına olması zorunludur, aksi halde iade yapılmaz.

CAYMA HAKKI BAŞVURU FORMU

Bu başvuru formunun eksiksiz doldurulduktan sonra Satıcı’nın aşağıda belirtilen adresine gönderilmesi gerekmektedir. İade ve cayma hakkına ilişkin taleplerinizi bu forma ihtiyaç olmaksızın daha hızlı şekilde https://www.bilwood.com/ üzerinden de yapabilirsiniz. İade ve cayma hakkına ilişkin detaylar için lütfen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni inceleyiniz.

Bilsan Ahşap San. ve Tic. A.Ş.  dikkatine
Adres: MENDERES MENDERES MH. CAHİT ZARİFOĞLU CAD. NO:57 B 46100 DULKADİROĞLU/ KAHRAMANMARAŞ/TÜRKİYE
E-posta: info@bilwood.com
Telefon: +90 545 201 4646

Ben _________________________________________ imzamın bulunduğu bu formla beraber aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

Cayma hakkına konu mal veya hizmet ve ilgili fatura numarası:

Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

Tüketicinin adresi:

Tüketicinin imzası:

Tarih: