Site veya mobil uygulamada sunulan ürün ve hizmetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur. Ürünler, Alıcı’nın siparişi tamamlarken belirtmiş olduğu adresine, fatura ise faturanın gönderilmesi için belirtmiş olduğu adrese Herhangi bir Kargo Firması veya iştirakleri vasıtasıyla gönderilecektir. Satıcı ürün teslimi veya iadesi için çalışacağı taşıyıcı kargo/kurye firmasını dilediği gibi belirlemeye ve her zaman değiştirmeye muktedirdir. Satıcı, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.

Satıcı, ürünleri, sipariş Kredi Kartı veya Kapıda Nakit Ödeme yöntemi ile tamamlanmışsa, sipariş tarihini takip eden, Banka Havalesi yöntemi ile tamamlanmış ise havalenin gerçekleştiği tarihi takip eden 30(otuz) gün içerisinde Alıcı’nın belirtmiş olduğu teslimat adresine ulaştırmayı taahhüt eder. Site üzerindeki ürün sayfalarında belirtilen tahmini teslim tarihlerinin daha kısa olması, herhangi bir taahhüt anlamına gelmemektedir.

Satıcı, Alıcı’ya yukarıda belirtilen 30 (otuz) günlük süre içerisinde siparişe konu ürünlerin her birini veya bir kısmını beraber gönderebileceği gibi, her birini ayrı ayrı veya hepsini tek seferde de gönderebilir. 
 
Teslimat, haftanın Pazar günleri ile Ulusal Bayramlar ve Genel Tatillere denk gelen günler dışında her zaman yapılabilir.
 
Teslimat için belirttiği adreste, kusuru olsun veya olmasın, sipariş ettiği ürünler kendisine iletilemeyen veya alacaklı temerrüdüne düşen Alıcı’ya karşı Satıcı’nın herhangi bir ödeme iade veya ürünleri tekrar gönderme yükümlülüğü yoktur. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda Satıcı’nın edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacağını Alıcı kabul ve beyan eder. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Bu durumda teslim edilemeyen ürün tekrar Satıcı’ya ulaşırsa, Alıcı, ancak Satıcı’nın katlanmak zorunda kalacağı masrafı Satıcı’ya ödemesi karşılığında tekrar gönderim talep edebilir. Tekrar gönderim, en geç ürünlerin teslim edilemediği tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde talep edilmelidir. Tekrar gönderim, cayma hakkı kullanım süresini durdurmaz, kesmez, tekrar başlatmaz.
 
Alıcı, ürünler adresine ulaştırıldığı sırada taşıyıcı kargo/kurye firmasının çalışanının yanında paketi açarak ürünlerin hasarsız şekilde kendisine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeli ve herhangi bir hasar varsa derhâl taşıyıcı kargo/kurye firması çalışanı ile durumu tutanağa geçirerek derhâl Satıcı’yı bilgilendirmelidir.
 
Teslimatın Alıcı’nın değil de Satıcı’nın belirlediği kurye/kargo firması yapılması durumunda, ürünlerin Alıcı’nın belirttiği adrese ilk ulaştırıldığı ana kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar Satıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı’nın, teslimat için belirttiği adreste kendisinin ya da belirlediği üçüncü bir kişinin ürünleri teslim almaması veya alamaması durumunda, sipariş edilen ürün(ler) söz konusu adrese ulaştırıldıktan sonra yarar ve hasar Alıcı’ya geçer. Bununla birlikte ürünlerin Kapıda Nakit Ödeme yöntemi ile sipariş edilmesi durumunda, yukarıda belirtilen sipariş tutarı ücret Satıcı’ya ödenene kadar ürünlerin mülkiyeti Satıcı’ya ait olmaya devam eder.
 
Ürünlerin Kapıda Nakit Ödeme yöntemi ile alınması durumunda, Alıcı’nın, teslimat için belirttiği adreste kendisinin ya da belirlediği üçüncü bir kişinin ürünleri teslim almaması veya alamaması durumunda, Satıcı aşağıdaki seçimlik haklarından birisini kullanacaktır:
 
a. Durumu derhal Alıcı’ya bildirerek, Alıcı’nın ödemeyi taahhüt ettiği ücreti Satıcı’nın banka hesabına havale etmesi durumunda Alıcı ile belirleyecekleri makul bir noktaya ürünleri tevdi etmek, veya

b. Ürünlerin mülkiyetini ve zilyetliğini Alıcı’ya devretmeksizin Alıcı’ya karşı hiçbir sorumluluğu doğmaksızın Mesafeli Satış Sözleşme’sini tek taraflı sonlandırmak.

Teslimat için ilgili siparişin bedelinin tamamının Satıcı’ya ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı, ürünleri teslim etmeyecektir.
 
Ürünlerin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Alıcı, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla tüm masraflar kendisi tarafından karşılanmak üzere ürünleri derhâl Satıcı’ya göndermeli veya Satıcı’nın belirleyeceği şekilde eksik kalan ödemeyi tamamlamalıdır.